Over de Zaanse Zomerschool

 

 

De Zomerschool ziet er dit jaar anders uit. Door de corona crisis hebben we onze plannen bijgesteld. Het doel van de Zomerschool is leerlingen de kans te bieden om de leerstof van het afgelopen schooljaar te onderhouden, weggezakte kennis op te halen en zo een aanvulling te leveren op de al  geleerde leerstof. De nadruk ligt op het onderhoud van de (Nederlandse) taalvaardigheid.Hier hebben dit jaar veel meer leerlingen dan normaal behoefte aan. Daarom heeft het rijk extra geld beschikbaar gesteld om  de Zomerschool uit te breiden. Er is in Zaandam een extra locatie én in Krommenie hebben we extra groepen kunnen maken. Totaal hebben we 500 leerlingen kunnen plaatsen.

Op 6 juli zijn we begonnen met een leuke opening. Op de locatie de Spiegel was onze wethouder Natasja Groothuismink aanwezig. Daarna zijn we snel van start gegaan. Er werden Bieb boeken uitgekozen om lekker in te lezen. De Bieb heeft er voor gezorgd dat we extra boeken hebben zodat er voor iedereen wel een interessant of spannend boek te kiezen was. Hierna is er tijd voor een korte begintoets, die we de laatste dag nog eens herhalen. Taal en rekenen horen er ook bij. Superleuk zijn de dagelijkse sportlessen die door instructeurs van het Sportbedrijf Zaanstad worden gegeven, boot camp, kick fun, zumba zijn een aantal mogelijkheden. Na de lunch is het tijd voor workshops. Soms geven de juffen en meesters die zelf, soms komen er speciaal mensen van bijvoorbeeld FluXus op school of gaan de leerlingen naar het Hemlab of de kinderboerderij. Kortom er worden zo’n 20 workshops per middag georganiseerd! Na de afsluiting gaat iedereen om 14.30 uur weer naar huis, drinken we een kop thee en gaan we de volgende dag voorbereiden. Het team, nu bestaande uit 40 leerkrachten en onderwijsassistenten,  staat er dagelijks klaar voor om uw kind een bijzondere zomer te laten ervaren op de Zaanse Zomerschool!