Voor de Zaanse Zomerschool zijn wij voor de periode van 15 juli t/m 2 augustus 2019 (3 weken) op zoek naar:

leraren en onderwijsassistenten (wtf 1,00)

Ook deze zomer kunnen leerlingen van de huidige groepen 4, 5, 6, 7 en 8 zich weer aanmelden voor de Zomerschool. ‘s Morgens werken we aan taal, lezen en rekenen. Daarnaast is er elke dag aandacht voor sport, kunst, cultuur, techniek, theater, dans, etc. en gaan we regelmatig op excursie. In Zaanstad Zuid worden de leerlingen opgevangen op OBS De Gouw en in Zaanstad-Noord op CBS De Evenaar.

Wij vragen van de leraren en onderwijsassistenten dat zij:
✓ mee willen denken en bouwen aan de Zaanse Zomerschool
✓ werkervaring hebben in het onderwijs en affiniteit met de doelgroep
✓ goed kunnen omgaan met verschillen in de groep ✓ samenwerking belangrijk vinden
✓ beschikken over goede sociale- en communicatieve vaardigheden
✓ beschikken over theoretische en praktische vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden
✓ kennis hebben van ICT
✓ zich met humor, lef en enthousiasme inzetten
✓ geloven in het maatschappelijk belang van de Zaanse Zomerschool
✓ voor de vacature van leraar is een PABO-diploma vereist
✓ voor de vacature van onderwijsassistent is een diploma onderwijsassistent vereist óf je zit in het 4e jaar van de opleiding tot Leraar (LIO-er)
✓ De leerkracht en onderwijsassistent van groep 8 heeft veel affiniteit met, dan wel ervaring in het VO

Wij bieden:
✓ een andere, uitdagende besteding van je zomervakantie
✓ 250 enthousiaste leerlingen
✓ een prettige sfeer en een uitdagend takenpakket
✓ samenwerking met zeer gemotiveerde collega’s
✓ salarisschaal 4 (onderwijsassistent) en L10 (leraar) conform CAO PO

Meer weten?
Voor inlichtingen kun je terecht bij Margreet Dekker, directeur van de Zaanse Zomerschool, via telefoonnummer 0621905027.

Reageren:
Je kunt je brief met CV tot uiterlijk 5 mei 2019 per e-mail richten aan Zaan Primair, ter attentie van Marit Groenhoff, onder vermelding van ‘sollicitatie Zaanse Zomerschool’. Mailadres: po@zaanprimair.nl